Kristianstad Nämndemannaförening

Kristianstad nämndemannaförening 2024

Styrelsen

  • Ordförande

Tove Treschow

  • Vice ordförande

Ann-Sofie Lod Stolpe

ann-sofie@hathors.se
0070-534 02 40
  • Sekreterare

Gösta Knutsson

gk.elano@outlook.com
070-559 60 76
  • Kassör

Elin Schwieler

  • Mediaansvarig
  • Hemsideansvarig

Inge Zweiniger

ingezweiniger@hotmail.se
  • Ledamot

Anita Reimers

anita.reimers@bredband2.com
070-995 43 37
  • Ledamot

Fia Rosenstråle

stadgjadje@gmail.com
  • Ledamot

Stefan Haskå

stefanhaska@gmail.com
070-985 39 53
  • Ersättare

Bodil Thuresson

bodil.thuresson@gmail.com

Endast för administratörer