Kristianstad Nämndemannaförening

Välkommen till Kristianstads Nämndemannaförening

VI HÄLSAR DIG VÄLKOMMEN TILL KRISTIANSTADS NÄMNDEMANNAFÖRENING! Föreningen har till uppgift att företräda nämndemännen och fungera som lokalt organ för information och samråd. Information sker genom föredrag, studiebesök, kurser, diskussioner med mera som rör nämndemännens uppgifter.

VI ORDNAR AKTIVITETER, FÖREDRAG OCH STUDIEBESÖK för att vi ska utvecklas som nämndemän. Vi har också återkommande kontakt med tingsrättens lagman för ömsesidig information om vad som är på gång.

VI TILLHÖR NÄMNDEMÄNNENS RIKSFÖRBUND som verkar för att bevaka nämndemännens intressen och är remissinstans på det nationella planet och i förhållande till Riksdagens uppdrag.

FÖR ATT STÄRKA VÅRT ARBETE LOKALT ser vi gärna att du som nämndeman vid Kristianstads tingsrätt också är medlem i vår förening.

MEDLEM I VÅR FÖRENING BLIR DU GENOM ATT BETALA IN ÅRSAVGIFTEN
200 KR PÅ BANKGIRO 886-7962 ELLER SWISH 123 134 44 98 ANGE NAMN OCH MAILADRESS.
Som medlem informeras du fortlöpande om vilka aktiviteter som är aktuella.

TILLSAMMANS BLIR VI STARKARE!

Vi visar aktuella nyheter här i framtiden!

Kristianstads tingsrätts heraldiska vapen.

Endast för administratörer